รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 468240012

ชื่อ-นามสกุล: นายพนมพร พรมโสฬส

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 3/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 26/07/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


95 หมู่: 3 อาคาร: - ชั้น : - ซอย: - ถนน : -
ตำบล : โคกว่าน อำเภอ : ละหานทราย จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :