รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 46M360001

ชื่อ-นามสกุล: นายกฤษณ์ อุบลเลิศ

คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


439/5 ถ.จิระ หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :