รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 474230089

ชื่อ-นามสกุล: นายสุชาติ วงศ์ถวิล

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


43/13 ถ.ธานี หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :