รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 483230004

ชื่อ-นามสกุล: นายทวีวัฒน์ วรหสังค์

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 17/11/2554

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


102 ม.11 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ต.สะเดา อำเภอ : กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : samta07@sanook.com