รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 484240016

ชื่อ-นามสกุล: นายเศรษฐสิริ เขินไพ

คณะ: วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 1/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 26/10/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


หนองสองห้อง 13 หมู่: 1 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : สองห้อง อำเภอ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :