รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 484315123

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุจรรยา นิยม

คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (วิชาโทภาษาญี่ปุ่น)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 3/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 26/07/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


โคกหัวเสือ 16/2 ม.3 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 หมู่: 3 อาคาร: - ชั้น : - ซอย: - ถนน : -
ตำบล : ยายแย้มวัฒนา อำเภอ : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : Appleajoo@hotmail.com