รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2555

รหัสนักศึกษา: 484341026

ชื่อ-นามสกุล: นายอาณัฐชัย นัยเนตร

คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 20/03/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


367/1 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai :