รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 484402197

ชื่อ-นามสกุล: นายอานนท์ สลุบผล

คณะ: วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/03/2556

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


หนองแปบ 129 หมู่: 8 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : อิสาณ อำเภอ : อำเภอเมือง จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : nam_pan@windowslive.com