รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 48A143009

ชื่อ-นามสกุล: นายสนั่น ชัยรัมย์

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2555

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/03/2556

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


โคกสะอาด 31 หมู่: 11 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : สะแกซำ อำเภอ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : sanan3416@gmail.com