รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2556

รหัสนักศึกษา: 493186090

ชื่อ-นามสกุล: นางเสาวรี อาสานอก

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (186)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 3/2554

วันที่สำเร็จการศึกษา : 26/07/2555

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


โคกสูง 174 ม.6 หมู่: 6 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : ไทยเจริญ อำเภอ : อำเภอปะคำ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : Deeragu@hotmail.com