รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2558

รหัสนักศึกษา: 530113102238

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอาฟีดา สูดิง

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2557

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/02/2558

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


บ้านจำปากอ 79 ม.7 หมู่: อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : บาเระเหนือ อำเภอ : อำเภอบาเจาะ จังหวัด : นราธิวาส
Emai : feeda_jingjai18@hotmail.com