รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2558

รหัสนักศึกษา: 530113105027

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนวียา นาราช

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : นาฏศิลป์

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2557

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/02/2558

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


บ้านบัว 64/1 หมู่: 18 อาคาร: - ชั้น : - ซอย: - ถนน : -
ตำบล : บ้านบัว อำเภอ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : naweya_zai1@hotmail.com