รายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่า


ปีที่เข้ารับการศึกษา : 2558

รหัสนักศึกษา: 530113105047

ชื่อ-นามสกุล: นายอมเรศ ดาวเหนือ

คณะ: ครุศาสตร์

สาขาวิชา : นาฏศิลป์

สำเร็จภาคการศึกษาปีที่ : 2/2557

วันที่สำเร็จการศึกษา : 19/02/2558

Facebook Google Twitter

ที่อยู่-ติดต่อ :


บ้านโสนน้อยพัฒนา 68 หมู่: 12 อาคาร: ชั้น : ซอย: ถนน :
ตำบล : หนองโสน อำเภอ : อำเภอนางรอง จังหวัด : บุรีรัมย์
Emai : Amarets200@hotmail.com